همه‌ی نوشته‌های hooman

باخ باخ

گجه لری رویامداسان شبها در رویای من هستی گوروره م کی یانیمداسان نمیبینم که در کنارم هستی هانسی دوزدی هانسی یالان کدام راست است و کدام دروغ است اولورم سنین ایچین یانیرام سنین ایچین میمیرم برای تو هلاکم برای تو بیردفعه منه باخ اورییم یاندی آخ یک بار دیگر نگاهم کن که دلم آتش گرفته … ادامه خواندن باخ باخ

بری باخ

پنجَره دَن داش گَلیر ؛ آی بری باخ ؛ بری باخ – از پنجره داره سنگ می آد  , آهای اینور رو نگاه کن!  , نگاه کن! خومار گوزدَن یاش گَلیر ؛ آی بری باخ ؛ بری باخ – از چشمان خمار اشک می آد , آهای اینور رو نگاه کن!  , نگاه کن! سَنی … ادامه خواندن بری باخ