فارسی

انتظار

انتظار تو فقط مال منه، سهم من از تو . افسوس . تو رو نداشتنه…

ای ایران

ای ایران ای مرز پرگهر ، ای خاكت سرچشمه هنر…

با من بنشین

آمد آمد با دلجویی گفتا با من، تنها منشین – برخیز و ببین – گلهای خندان صحرایی را…

بازگشته

امید جانم ز سفر بازآمد، شکر دهانم ز سفر بازامد…

به اصفهان رو

به اصفهان رو که تا بنگری بهشت ثانی، به زنده رودش سلامی ز چشم ما رسانی…

به اصفهان رو (سایه سلطان)

به اصفهان رو که تا بنگری بهشت ثانی، به زنده رودش سلامی ز چشم ما رسانی
بنشین لب زنده رودش که یابی نشانی، از نغمه ای خفته در گوشه ی اصفهانی…

بهار دلنشین

تا بهار دلنشین آمده سوی چمن، ای بهار آرزو بر سرم سایه فکن…

تک درخت

تک درختی ، تیره بختم، که در سکوت صحرا، فریادِ من ، شکسته در گلویم…

جشن گلها

جهان زیبا شد بلبل چمن آرا شد، در ایران جشن گلها ز نو برپا شد…

دریاچه نور

خاطرت آید که آنشب از جنگلها گذشتیم، بر تن سبز درختان یادگاری می نوشتیم…

راز دل

ای بی وفا راز دل بشنو از خموشی من این سکوت مرا ناشنیده مگیر…

رقص شکوفه

شکوفه می رقصد از باد بهاری، شده سر تا سر دشت سبز و گلناری…

رها

زلالِ سبزه زاران شکوهِ باد و باران، نگاهِ پاک مهتاب در آب چَشمه ساران…

شانه

بر گیسویت ای جان ، کمتر زن شانه، چون در چین و شکنش دارد دل من کاشانه…

هوای جنون

به سر می دوم رو به خانه تو که شاید بیابم نشانه تو، فتاده ز پا خسته آمده ام که سر بگذارم به شانه تو…

گل گلدون

گل گلدون من شکسته در باد، تو بیا تا دلم نکرده فریاد…

یاد

من تشنه و پژمرده، تو باران بهاری، گل کن که در این ثانیه‌ها عشق بکاری…

یاد باد

یاد باد آن که ز ما یاد باد آنکه ز ما وقت سفر یاد نکرد، به وداعی دل غمدیده ما شاد نکرد…