رحیم شهریاری (خواننده)

باخ باخ

گجه لری رویامداسان شبها در رویای من هستی گوروره م کی یانیمداسان نمیبینم که در کنارم هستی هانسی دوزدی هانسی یالان کدام راست است و کدام دروغ است اولورم سنین ایچین یانیرام سنین ایچین میمیرم برای تو هلاکم برای تو بیردفعه منه باخ اورییم یاندی آخ یک بار دیگر نگاهم کن که دلم آتش گرفته … ادامه خواندن باخ باخ